Hankkeet

Surevan kohtaaminen -hanke

Surevan kohtaaminen -hanke.

Surevan kohtaaminen on neljän surujärjestön yhteistyöhanke, jolla lisätään ammattilaisten tietoa läheisen varhaista kuolemaa surevien kohtaamisesta, tukemisesta sekä tuen pariin ohjaamisesta valtakunnallisesti. Hankkeen taustalla on Käpy ry:n Kokemuskouluttajat-hankkeen (2015–2017) kehittämistyö. Toteuttajina ovat Huoma – Henkirikoksen uhrien läheiset ry, Käpy Lapsikuolemaperheet ry, Suomen nuoret lesket ry ja Surunauha ry – Vertaistukea itsemurhan tehneiden läheisille. Hanketta hallinnoi Käpy ry.

Hanke käynnistettiin kolmivuotisena (2018–2020) ja se jatkuu myös vuoden 2021 ajan. Hankkeen välittömänä kohderyhmänä ovat surevia työssään kohtaavat ammattilaiset ja alan opiskelijat. Kohderyhmään kuuluvat ensisijaisesti esim. sairaaloissa, terveyskeskuksissa, työterveyshuollossa, poliisi- ja pelastuslaitoksilla sekä seurakunnissa työskentelevät ammattilaiset. Lisäksi mahdollisuuksien mukaan kohderyhmään voivat kuulua esim. opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa työskentelevät ammattilaiset.

yhteydenotot: hanke@surevankohtaaminen.fi

surevankohtaaminen.fi

Kokemuskouluttajat-hanke (2015–2017)

Kokemuskouluttajat-hanke keräsi ja levitti tietoa siitä, kuinka lapsikuolemaperheitä voidaan tukea käytännössä ja millaisia tukikeinoja heille on kehitetty eri organisaatioissa.

Lapsen kuoleman kokeneista vanhemmista koulutettiin vapaaehtoisia kokemuskouluttajia, jotka kertovat ammattilaisille omista kokemuksistaan ja lapsikuolemaperheiden tukemisesta. Ensimmäinen kokemuskouluttajien koulutus järjestettiin maaliskuussa 2016. Hanke järjesti ammattilaisille ja alan opiskelijoille luentoja ja tapaamisia yhdessä kokemuskouluttajien kanssa.