Hankkeet

Surevan kohtaaminen -hanke (2018-2020)

Surevan kohtaaminen -hanke.

Surevan kohtaaminen on neljän surujärjestön yhteistyöhanke, jolla lisätään ammattilaisten tietoa läheisen varhaista kuolemaa surevien kohtaamisesta, tukemisesta sekä tuen pariin ohjaamisesta valtakunnallisesti. Hankkeen taustalla on KÄPY ry:n Kokemuskouluttajat-hankkeen (2015–2017) kehittämistyö. Toteuttajina ovat Huoma – Henkirikoksen uhrien läheiset ry, KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry, Suomen nuoret lesket ry ja Surunauha ry – Vertaistukea itsemurhan tehneiden läheisille. Hanketta hallinnoi KÄPY ry.

Hanke on kolmivuotinen (2018–2020). Hankkeen välittömänä kohderyhmänä ovat surevia työssään kohtaavat ammattilaiset ja alan opiskelijat. Kohderyhmään kuuluvat ensisijaisesti esim. sairaaloissa, terveyskeskuksissa, työterveyshuollossa, poliisi- ja pelastuslaitoksilla sekä seurakunnissa työskentelevät ammattilaiset. Lisäksi mahdollisuuksien mukaan kohderyhmään voivat kuulua esim. opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa työskentelevät ammattilaiset.

Projektipäällikkö Anne Viitala
anne.viitala@surevankohtaaminen.fi, puh. 050 567 0352

Viestintävastaava Maiju Hirvonen
maiju.hirvonen@surevankohtaaminen.fi, puh. 045 6422 458

Hankesuunnittelija Taru Oulasvirta
taru.oulasvirta@surevankohtaaminen.fi, puh. 045 617 9557

surevankohtaaminen.fi

Kokemuskouluttajat-hanke (2015–2017)

Kokemuskouluttajat-hanke keräsi ja levitti tietoa siitä, kuinka lapsikuolemaperheitä voidaan tukea käytännössä ja millaisia tukikeinoja heille on kehitetty eri organisaatioissa.

Lapsen kuoleman kokeneista vanhemmista koulutettiin vapaaehtoisia kokemuskouluttajia, jotka kertovat ammattilaisille omista kokemuksistaan ja lapsikuolemaperheiden tukemisesta. Ensimmäinen kokemuskouluttajien koulutus järjestettiin maaliskuussa 2016. Hanke järjesti ammattilaisille ja alan opiskelijoille luentoja ja tapaamisia yhdessä kokemuskouluttajien kanssa.