Käytännön ohjeita

Kelan sivuille ja suomi.fi-palveluun on koottu tietoa asioista, jotka täytyy hoitaa, jos läheisesi kuolee. Huomioithan, että kaikki kohdat eivät siis välttämättä koske juuri lapsensa menettäneen tilannetta.

Sosiaaliturvaopas lapsensa menettäneille

Olemme päivittäneet sosiaaliturvaopasta 1.8.2022 voimaan astuneen perhevapaauudistuksen myötä. Päivitetyn oppaan löydät täältä.

Hautajaiset

Hautauslupa | kuolintodistus

Voit hoitaa hautajaisjärjestelyt itse tai pyytää hautaustoimistoa hoitamaan ne. Ennen hautajaisten järjestämistä tarvitaan lääkärin kirjoittama hautauslupa. Lääkärin kirjoittama kuolintodistus välittyy automaattisesti väestötietojärjestelmään, maistraatteihin, Kelalle ja verottajalle. Lapsen omaiset tai hautausliike toimittavat sen edelleen lapsen seurakuntaan tai maistraattiin.

Kun lapsi kuolee sairaalassa, kuolintodistuksen kirjoittaa häntä hoitanut lääkäri. Ruumiinavausta ei tarvitse tehdä, jos kuolinsyy on selvä. Jos lääketieteellinen ruumiinavaus katsotaan jostakin syystä tarpeelliseksi, siihen pyydetään omaisten lupa.

Suomen lain mukaan yli 22 raskausviikon jälkeen syntyneet lapset tulee haudata tai tuhkata. Jos lapsi syntyy alle 22-viikkoisena, perhe voi silloinkin halutessaan järjestää hautajaiset tai siunaustilaisuuden itse tai yhdessä seurakunnan kanssa tai sairaala voi hoitaa tuhkauksen.

Hautausavustus | vakuutuskorvaukset

Hautajaisista aiheutuu paljon kustannuksia, jotka riippuvat hautapaikan hinnasta, kuljetuksista, hautaustavasta, haudan hoidosta aiheutuvista maksuista ja muistomerkin hinnasta. Hautaus voi maksaa tuhansia euroja.

Avustusta hautauskuluihin voi kysyä sosiaalitoimesta. Avustus on harkinnanvaraista tukea, jonka saaminen vaihtelee kunnittain. Sitä anotaan ennen hautausta.

Kuolintodistuksen saatuaan vanhemmat voivat hakea myös mahdollista korvausta vakuutusyhtiöltä, jos lapsella on ollut vakuutus. Korvauksen saaminen riippuu vakuutuksen ehdoista.

Hautajaiskäytännöistä evankelisluterilaisessa kirkossa

Kuolleen lapsen hautajaisten suunnittelu on toisenlaista, kuin pitkän elämän eläneen mummin tai vaarin kohdalla. Hautajaisten yleisistä järjestelyistä tietoa löytää kirkon nettisivuilta . Oman lapsensa hautajaisia sovittaessa voi muistaa, että seurakuntalaisella on oikeus pyytää haluamaansa pappia toimittamaan toimituksen. Voi esimerkiksi kysyä, onko käytettävissä pappia, jolle lapsen kuolemaan liittyvät asiat ovat tuttuja. Jos sairaalapappi tai joku muu pappi on tullut tutuksi, myös hänet voi pyytää toimittamaan hautaan siunaamisen. Papin kanssa sovitaan toimituksen yleisestä kulusta. Usein pappi tapaa perheen ja keskustelee käytännöistä perheen kanssa ennen hautajaisia.

Kirkkokäsikirjan mukaan hautajaisten musiikista vastaa kanttori, vaikka käytännössä siitäkin sovitaan useimmiten siunaavan papin kanssa. Varsinkin erityistoivomuksista kannattaa kuitenkin keskustella suoraan kanttorin kanssa.

Hautajaisten kulkua säätelevässä kirkkokäsikirjassa edellytetään, että toimitus alkaa virrellä. Muiden virsien kohdalla todetaan, että niiden sijasta voidaan käyttää muuta sopivaa musiikkia. Jos kaavaa luetaan kirjaimellisesti, se tarkoittaa, että yksi virsi pitäisi ainakin olla ja sen lisäksi voisi olla ”muuta sopivaa musiikkia”. Virrenkin voinee korvata hengellisellä laululla, kun siitä papin kanssa sovitaan.

Kirkollisia toimituksia uudistettaessa korostettiin sitä, että ne saavat olla osallistujien toiveiden mukaisia niiden jumalanpalvelusluonne huomioon ottaen. Edellä mainituista rajoituksista huolimatta kirkko siis kehottaa työntekijöitään ottamaan huomioon omaisten toiveet hautajaisissa. Musiikin osalta voi joskus tulla ongelmia, jos omaiset toivovat jotakin selvästi kristilliselle uskolle vierasta laulua. Jos laulu on omaisille kovin tärkeä, voi kysyä, sopiiko se siunaustilaisuuteen, jos kappale esitettäisiin instrumentaalisesti. Jos musiikki ei sovi siunaamiseen, sille luonteva paikka voi olla muistotilaisuudessa.

Uurnahautaus

Uurnahautaus ja arkkuhautaus ovat tasaveroisia hautaustapoja. Suurissa kaupungeissa tuhkaaminen on yleistä, ja näin ollen uurnan hautaaminen arkkuhautausta yleisempi hautaustapa.

Hautaan siunaaminen tapahtuu lähes aina ennen tuhkausta. Hautaan siunaaminen toimitetaan uurnahautauksen yhteydessä samoin kuin arkkuhautauksessakin. Poikkeuksena on se, että siunauksen jälkeen arkku jää yleensä paikalleen kappelin alttarin eteen. Sieltä se siirretään seurakunnan kanssa sovitulla tavalla krematorioon.

Siunauksen jälkeen vainaja tuhkataan. Tuhka laitetaan maatuvasta aineesta tehtyyn uurnaan. Muistolehtoon haudattaessa ei uurnaa välttämättä käytetä. Uurna luovutetaan omaisille useimmiten kappelissa tai kirkon sakaristossa eli tilassa, jossa papit valmistautuvat toimituksiin. Tavallisimmin omaiset saavat tuhkauurnan noin viikon kuluttua siunauksesta uurnan hautaan laskemista varten. Uurnan hautaan laskeminen pidetään omaisten kanssa sovittavana aikana.

Uurnan hautaan laskemisen yhteydessä voidaan pitää lyhyt rukoushetki. Rukoushetken sisältö löytyy virsikirjan jumalanpalvelusliitteestä ja kirkollisten toimitusten kirjasta kohdasta ”Maahan kätkeminen”. Rukoushetkeä pitämään voi pyytää pappia tai muuta seurakunnan työntekijää, mutta omaiset voivat pitää rukoushetken myös keskenään. Maahan kätkemisessä joku omaisista laskee uurnan hautaan. Omaiset luovat yleensä tämän jälkeen haudan umpeen.

Tuhka voidaan laittaa uurnassa suku- tai uurnahautaan tai uurnaholviin. Tuhka on hautaustoimilain mukaan haudattava tai muulla tavoin sijoitettava pysyvästi yhteen paikkaan vuoden kuluessa tuhkaamisesta. Tuhka voidaan myös sirotella muistolehtoon, tai muuhun sopivaan paikkaan, sijoittaa kolumbaarioon tai sirotella luontoon sopivalle maa-alueelle tai vesistöön. Tuhkan sijoittamisesta säädetään lailla.

Lähde: Suomen ev.lut. kirkko, 28.2.2017

Hautajaiset jos ei kuulu kirkkoon

a) Kirkkoon kuulumaton lapsi voidaan siunata kristillisesti hautaan, jos omaiset sitä pyytävät. Asian selvittämiseksi tulee olla yhteydessä oman asuinpaikkakunnan pappiin tai ennen kuin hautaan siunaamisen ajankohdasta sovitaan. Useilla paikkakunnilla käytäntönä on, että kappeleiden käytöstä ja mahdollisista muista seurakunnan tiloista peritään korvaus. Uskonnottomia tai muunuskoisten hautajaisia ei voi toimittaa seurakuntien tiloissa.

b) Jos päädytään hautaamaan siunaamatta, omaiset voivat aloittaa hautausjärjestelyt kysymällä käytänteistä yksityiseltä hautaustoimistolta. Seurakuntayhtymistä voi kysyä apua ja he neuvovat mitä tulee huomioida. Yksityisten hautaustoimistojen kautta järjestyvät myös muistotilaisuus sekä perunkirjoitukset. Vainajalle voi varata ajan suoraan tuhkaukseen tai pelkän hautaan laskun. Omaisilla on mahdollisuus pitää oma tilaisuus uurnaa laskettaessa tai haudalla arkun laskun yhteydessä.

Ulkomailla

Kuoleman kohdatessa ulkomailla Suomen ulkomaanedustusto avustaa tarvittaessa vainajan hautaamiseen, tuhkaamiseen tai kotiuttamisen järjestämiseen liittyvissä toimenpiteissä vainajan lähiomaisten toiveiden mukaisesti. Jos vainajalla ei ollut vakuutusta, omaiset vastaavat kaikista kuluista.

Lisätietoja: Kuolemantapaus ulkomailla

Voit lähettää heinäkuussa tukipyynnön vapaaehtoisillemme sähköpostilla osoitteeseen info@kapy.fi.

Jos tarvitset akuutisti keskustelutukea, voit soittaa valtakunnalliseen MIELI ry:n Kriisipuhelimeen, joka päivystää 24 tuntia vuorokaudessa joka päivä numerossa 09 2525 0111.