Tutkimukset

 

Tutkimuskutsut

Kysely monikkolapsen menetyksestä

Suomen Monikkoperheet ry kuuluu kansainväliseen monikkoperhejärjestöjen neuvostoon (ICOMBO), joka tekee yhteistyötä tutkijoiden kanssa. Nyt professori Nicholas Embleton tutkijaryhmineen pyytää levittämään tutkimuspyyntöä tärkeästä aiheesta.
He tutkivat niiden perheiden kokemuksia, jotka ovat kohdanneet monikkolapsen tai -lasten menetyksen tilanteessa, jossa vähintään yksi monikkolapsi jää eloon. Tutkimuksessa tutkitaan niin keskenmenon kautta, kuolleena syntyneiden kuin vastasyntyneenä kuolleiden monikkolasten perheitä. Kysely on englanninkielinen ja siihen vastataan englanniksi. Kyselyyn toivotaan vastauksia vanhemmilta, sisaruksilta, isovanhemmilta tai muilta läheisiltä. Vastaaminen kestää noin 15 minuuttia. Pahoittelut, että kysely on käytettävissä ainoastaan englanninkielisenä. 
 
Pääset kyselyyn täältä.
 
Jos kaipaat keskusteluapua aiheesta, voit ottaa tarvittaessa yhteyttä Käpyyn täältä tai Suomen Monikkoperheet ry:hyn osoitteeseen toimisto@monikkoperheet.fi.

 

Arkku- ja hautaesineitä tarkasteleva väitöskirjatutkimus

Väitöskirjatutkija Elsa Salonen tutkii hautauskulttuurin persoonallistumista. Hänen tarkoituksenaan on kartoittaa Suomessa esiintyviä arkku- ja hautaesineitä ja tarkastella niihin liittyviä kokemuksia. Kaikki aiheeseen liittyvät ajatukset ja kokemukset kartoittavat tutkimusaineistoa. Lisätietoja ja osallistumisohjeet löytyvät täältä.

 

Lasten palliatiivista hoitoa käsittelevä väitöskirjatutkimus

Sanna Eironen etsii Tampereen yliopistossa tehtävään hoitotieteen väitöskirjatutkimukseen osallistujiksi vanhempia, joilla on kokemus lapsen palliatiivisesta hoidosta ja/tai saattohoidosta viimeisen viiden vuoden aikana. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä tietoa palliatiivisessa hoidossa olevien lasten ja heidän perheidensä tuen tarpeista sekä tuen merkityksestä perheille. Tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää perheiden tukipalvelujen kehittämisessä sekä käytännön hoitotyössä.

Tutkimukseen osallistuminen tapahtuu sähköiseen kyselylomakkeeseen vastaamalla. Kyselylomakkeella antamianne tietoja voidaan täydentää haastattelulla, mikäli annatte väitöskirjatutkijalle yhteydenottoluvan. Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota. Tutkimusjulkaisuissa käsitellään ainoastaan aineistosta koostettuja tietoja, joiden perusteella ei ole käytännössä mahdollista tunnistaa yksittäisiä tutkittavia.

Lisätietoja: Linkistä avautuu tutkimustiedote sekä tutkimuksen tietosuojailmoitus, joista saat lisätietoa tutkimuksesta, tai tutkijalta sanna.eironen@tuni.fi, puh. 050 514 9572.

 

Läheisensä menettäneiden kokemukset läheisen kuolemasta koronarajoitusten aikana Suomessa

Terveystieteiden maisteriopiskelija Elina Luhtamäki Tampereen yliopistosta etsii hoitotieteen pro Gradu -tutkimukseen osallistujiksi läheisensä koronarajoitusten aikana menettäneitä suomalaisia täysi-ikäisiä henkilöitä. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata läheisensä menettäneiden kokemuksia läheisen kuolemasta koronarajoitusten aikana Suomessa sekä selvittää läheisensä menettäneiden terveydenhuoltohenkilöstöltä ja sairaalapapeilta/sairaalasielunhoitajilta saamaa ja tarvitsemaa tukea läheisen kuollessa. Tutkimuksen avulla tuotetulla tiedolla voidaan tulevissa epidemioissa rajoituksia asetettaessa ottaa paremmin huomioon läheisensä menettäneiden toiveita ja kokemuksia erilaisista rajoituksista ja niiden vaikutuksista. Lisäksi voidaan huomioida paremmin läheisensä menettäneiden tuen tarvetta ja parantaa heille annettavaa tukea.

Tutkimus toteutetaan kysely- ja haastattelututkimuksena. Sähköiseen kyselylomakkeeseen vastaamiseen kuluu aikaa noin 45 minuuttia. Kyselylomakkeella annettuja tietoja voidaan täydentää haastattelulla, mikäli vastaaja antaa tutkijalle yhteydenottoluvan. 

Lisätietoja tutkijalta: elina.luhtamaki@tuni.fi, puh: +358408345420

 

Tutkimus – Online Surutuki-applikaation kehittäminen
traumaattisen lapsen kuoleman kokeneille vanhemmille

Pyydämme Sinua osallistumaan tutkimukseen, jonka tavoitteena on kehittää Online Surutuki-applikaatio ja arvioida sen käyttökokemuksia surevien vanhempien näkökulmasta. Tutkimukseen osallistuminen edellyttää, että Sinulla on omakohtainen kokemus traumaattisesta lapsen kuolemasta.

Mikäli päätät osallistua tutkimukseen vastaa kyselyyn ohessa olevan lomakkeen kautta:

lomake suomeksi
survey in English

Tutkimuksen tarkoitus
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää traumaattisen lapsen kuoleman kokeneiden vanhempien surulleen antamaa merkityksenantoprosessia ja vanhempien saamaa muodollista ja epämuodollista tukea lapsen kuoleman jälkeen. Tulosten pohjalta kehitetään vanhempien tarpeisiin perustuva verkkopohjainen Online mobiili-interventio tukemaan lapsensa kuoleman kokeneita vanhempia (PCARE-sovellus).

Tutkimusprosessi ja aineistonkeruu
Kyselylomakkeessa kartoitetaan kokemuksiasi lapsen kuolemaan liittyvistä merkityksistä, tukijärjestelmistä ja kehittämisehdotuksiasi verkkopohjaisen Online Surutuki-applikaation kehittämiseksi. Kyselylomakkeeseen voi vastata suomen tai englannin kielellä. Mikäli edellä mainitut kielivaihtoehdot eivät sovi, otathan yhteyttä päätutkija Anna Liisa Ahoon: annaliisa.aho@tuni.fi.

Mikäli haluat, Sinua myös haastatellaan tutkimuksen aihepiiriin liittyen lapsen kuolemaan liittyvistä merkityksistä ja tukijärjestelmistä. Haastattelu sovitaan sinulle sopivana ajankohtana. Kasvotusten toteutettavat haastattelut järjestetään toiveidesi mukaan joko kotonasi, Tampereen yliopiston tiloissa tai suojatun etäyhteyden kautta Teams- ohjelmaa käyttäen. Haastattelu voidaan tehdä myös puhelimitse. Haastattelun kesto on noin 1–1,5 h. Haastattelut nauhoitetaan ja vain tutkimusryhmä käsittelee haastatteluaineistoa. Haastattelut voidaan tehdä suomen tai englannin kielellä.

Tutkimuksen hyödyt ja riskit
Tutkimusaihe on sensitiivinen, erityisesti lapsen kuoleman jälkeiset merkitykset ja tukijärjestelmään liittyvät kysymykset. Kokemuksiesi kertominen saattaa aiheuttaa sinulle henkistä kuormitusta, joista voit keskustella haastattelun jälkeen haastattelijan kanssa. Mikäli koet, että tarvitset psykologista tukea haastattelun jälkeen, olethan yhteydessä päätutkija Anna Liisa Ahoon, annaliisa.aho@tuni.fi.

Lisätietoja tutkimuksesta ja tutkimusryhmä
Pyydämme Sinua esittämään tutkimukseen liittyviä kysymyksiä alla oleviin yhteystietoihin
Tutkimuksen vastaava johtaja, Dosentti Anna Liisa Aho, annaliisa.aho@tuni.fi puh +358 44 0407066
Postdoc-tutkija, TtT, Nur Atikah Mohamed Hussin, nur.muhamedhussin@tuni.fi, puh. +358505761473

 

Valmiit Käpy ry:n toimintaa käsittelevät tutkimukset

Lisää erilaisia surututkimuksia löytyy mm. Surukonferenssin sivuilta.

Opinnäytetyö

Matinniemi, Neea 
”Empatia ja kuuntelu on tärkeää”. Lapsikuolemaperheiden kokemuksia sosiaalialan ammattilaisten kohtaamisesta
Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2024

Tutkimusartikkeli

Tuunanen, Ulla
Surun paikka: lapsensa menettäneiden vanhempien kokemuksia suremisesta.
Tampereen yliopisto, 2022.

Opinnäytetyö

Pirttijoki, Ulla
Lapsen kuoleman vaikutus perheiden taloudelliseen tilanteeseen: lapsikuolemaperheiden kokemuksia taloudesta ja hyvinvoinnista lapsen kuoleman jälkeen.
Metropolia-ammattikorkeakoulu, 2022.

Väitöskirja

Nyfors, Mervi
Lapsen kuolema : traumaattinen suru kotimaisessa omaelämäkerrallisessa kirjallisuudessa.
Oulun yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Kirjallisuus ja elokuvatutkimus, 2021.

Pro gradu -tutkielma

Lohi, Jooseppi
Tuntui, että oli joku konkreettinen juttu mitä sai pitää sylissä. Muistoesineiden tehtävät äidin ja kohtuun kuolleen lapsen välisessä kiintymyssuhteessa.
Helsingin yliopisto, Teologinen tiedekunta, 2021.

Opinnäytetyö

Kemppainen, Hanna
Kipeimmän surun kääntöpuoli-Voiko oman lapsen kuolemasta koskaan selvitä?
Savonia ammattikorkeakoulu, 2021.

Hanna Kemppaisen opinnäytetyön tuloksena syntynyt podcast on kuunneltavissa: Ensihoidon ja PelastustyönCast (soundcloud.com)

Opinnäytetyö

Miettinen, Hanna
Nimetön elämä – Vanhempien kokemuksia surusta ja kuolleena syntyneiden lasten virallisesta nimeämättömyydestä.
Laurea-ammattikorkeakoulu, 2021.

Pro gradu -tutkielma

Tuunanen, Ulla
”Siellä jossakin, mistä me ei tiedetä”: Lapsensa menettäneiden vanhempien paikkakokemuksia
Tampereen yliopisto, 2021

Pro gradu -tutkielma

Outi Keinänen
Vanhempien kokemuksia varhaiskasvattajien menetelmistä käsitellä kuolemaa lasten kanssa
Tampereen yliopisto, 2020

Opinnäytetyö

Oili Hyvärinen ja Salli Ojala
Vertaistuen merkitys lapsensa menettäneille vanhemmille. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus
Karelia ammattikorkeakoulu, 2020

Opinnäytetyö

Jennika Koistinen
Kuinka kohdata lapsensa menettänyt äiti seuraavan raskauden aikana: Opas neuvolan terveydenhoitajille.
Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2020

Opinnäytetyö

Enni Saartoala ja Jessica Saartoala
Sairaanhoitajien valmiudet perheiden surussa tukemisessa keskenmenon tai kohtukuoleman jälkeen
Laurea ammattikorkeakoulu, 2019

Väitöskirja

Juha Itkonen
Kun vauvaonni vaihtuu kuoleman suruun: Narratiivinen tutkimus kohtukuolemasta, lapsen kuoleman aiheuttamasta surusta ja selviytymisprosessista sekä kirkon tuesta
Helsingin yliopisto, 2018

Väitöskirja

Pulkkinen Mari
Salattu, suoritettu ja sanaton suru : Läheisen menettäminen kokonaisvaltaisena kokemuksena.
Helsingin yliopisto, 2016

Opinnäytetyö

Seppälä Hanna, Peltonen Sanna
Kun elämä pysähtyi: Kokemuksia akuutista kriisiavusta.
Diakonia ammattikorkeakoulu, 2018

Opinnäytetyö

Laaksonen Sirpa
Lapsensa perinataaliaikana menettäneiden äitien kokemuksia hoitohenkilökunnalta saamastaan henkisestä tuesta ja tuen tarpeesta
Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013

Pro gradu -tutkielma

Grönroos Katri
Suru joka muutti kaiken. Narratiivinen tutkimus lapsen menetyksen tuomista muutoksista ja henkisen kasvun kokemuksista
Helsingin yliopisto, 2013

Pro gradu -tutkielma

Henttinen Jani
Isien kokemuksia ryhmävertaistuesta lapsen kuoleman jälkeen
Tampereen yliopisto, 2013

Opinnäytetyö

Ijäs Terhi ja Kallio Kristiina
Lapsensa menettäneiden vanhempien kokemuksia heidän saamastaan tuesta menetyksen jälkeen. “Ne, joiden piti olla lähimpänä olivatkin kauimmaisina”
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2012, sosiaali- ja terveysalan yksikkö, sosiaalialan koulutusohjelma

Pro gradu -tutkielma

Hiltunen-Ahonen Tarja
Tavis ei tajua. Elämää kohtukuoleman jälkeen
Itä-Suomen yliopisto, 2012

Opinnäytetyö

Matilainen Maija
Vain saman kokenut voi ymmärtää: Seurakunnan lapsensa menettäneiden sururyhmä surevan vanhemman tukena
Diakonia-ammattikorkeakoulu 2012

Opinnäytetyö

Peju-Risu Ulla
Äkillisesti lapsensa menettäneiden vanhempien saama ja odottama tuki
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 2011

Väitöskirja

Koskela Harri
Lapseni elää aina sydämessäni! Lapsen menetyksen merkitys vanhemman spiritualiteetin muotoutumisessa.
Itä-Suomen yliopisto 2011

Pro gradu-tutkielma

Raitio Katja
Tuki-interventiot ja vanhempien terveydenhuoltohenkilöstöltä saama tuki lapsen kuoleman jälkeen
Tampereen yliopisto, 2011

Pro gradu-tutkielma

Kuronen-Ojala Minttu
Revivalistiset ideat ja äitien toimijuuden mahdollisuudet pienen lapsen kuoleman kohtaamisessa sairaalainstituutiossa ja vertaistukiyhteisössä
Jyväskylän yliopisto 2011

Opinnäytetyö

Janica Grönroos, Veera Kuva Chaurand, Veera Tikkanen
Yksi elämäni surullisimmista, mutta kauneimmista hetkistä. Äitien kokemuksia kuolleen lapsen synnyttämisestä
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011

Väitöskirja

Aho Anna Liisa
Isän suru lapsen kuoleman jälkeen. Tuki-interventio ja sen arviointi
Tampereen yliopisto, 2010