Ohjeita surevan kohtaamiseen

Jokaisen suru on yhtä yksilöllinen kuin sormenjälki.

Surevan kohtaamiseen ei ole yhtä ”oikeata” ohjetta. Jokainen kohtaaminen on ainutkertainen. Ihmiset, surut ja menetykset ovat hyvin yksilöllisiä. Asia, joka sopii toiselle ja lohduttaa toista, saattaa loukata toista. Tärkeintä on kohdata sureva omana itsenään, rohkeasti ja aidosti olemalla läsnä.

Lisää surevan kohtaamisesta voi lukea Surevan kohtaaminen -toiminnan verkkosivuilla, jossa on paljon tietoa surevan kohtaamisesta ja käytännön ohjeita surevan tukemiseen. Surevan kohtaaminen -toiminnalla tuetaan ammattilaisia kohtaamaan läheisensä menettäneitä ja tiedotetaan tuesta, jota sureville on tarjolla. Verkkosivustolla on tieteelliseen tutkimukseen ja surujärjestöjen kokemuksiin perustuvaa tietoa.

Ohjaa sureva vertaistuen pariin

Vertaistuki on koettu merkittäväksi tueksi lapsen kuoleman jälkeisessä elämäntilanteessa, ja siitä syystä vertaistuen pariin ohjaaminen heti menetyksen jälkeen on tärkeää. Ammattilaiset voivat kysyä perheeltä lupaa yhteystietojen välittämiseen vertaistukijärjestölle. Surevat vanhemmat eivät välttämättä jaksa ottaa itse yhteyttä erilaisiin auttajatahoihin.

Kun kohtaat työssäsi lapsensa menettäneen perheen, voit kysyä perheeltä lupaa yhteystietojen välittämiseen Käpy ry:lle, ja yhdistyksen toimistolta otetaan yhteyttä perheeseen. Käpy ry tarjoaa vertaistukea ensisijaisesti vanhemmille ja perheille, joiden lapsi on kuollut raskauden myöhäisessä vaiheessa, vauvana, lapsuudessa tai nuorena aikuisena. Käpy ry:n toimistolta kerrotaan perheille eri vertaistuen muodoista, jonka jälkeen perheet voivat pohtia, sopisiko jokin tuen muoto heille itselleen.

Perheiden yhteystietojen välittäminen Käpy ry:lle:

puh. 045 652 4395
tuki@kapy.fi
Tämä puhelinnumero on vain ammattilaisia varten.

Perheitä voi ohjata vertaistuen pariin. Lue lisää Käpy ry:n tarjoamista vertaistukimuodoista.

Tilaa esitteitä, KÄPY-lehti ja tukikirjallisuutta

Ammattilaiset voivat tilata meiltä materiaaleja ja tukikirjallisuutta jaettavaksi lapsensa menettäneille vanhemmille. Tällä tavoin perheet saavat tietoa vertaistuesta varhaisessa vaiheessa

Käpy Lapsikuolemaperheet ry:n esitettä voit tilata ilmaiseksi verkkokaupasta. Emme peri myöskään postimaksua.
Lapsen kuolema – tietoa ja tukea -tukikirja on saatavana suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Lataa pdf ilmaiseksi tai tilaa painettuja tukikirjasia verkkokaupasta.
Miten tukea lasta tai nuorta, kun läheinen on kuollut? -tukikirja on saatavana suomeksi ja ruotsiksi. Lataa pdf ilmaiseksi tai tilaa painettuja tukikirjasia verkkokaupasta.
Käpy-lehti lähetetään yhdistyksen jäsenille. Vuosikerran voivat kaikki tilata verkkokaupasta.

Tilaa tukikirjallisuutta

Tilaa kokemusasiantuntija vierailulle

Käpy ry:llä on tällä hetkellä noin 40 vapaaehtoista kokemusasiantuntijaa eri puolilla Suomea. He ovat vanhempia, joilla on kokemus oman lapsen kuolemasta. Kokemusasiantuntijat ovat saaneet koulutusta vapaaehtoistehtäväänsä.

Kokemusasiantuntijoiden tehtävänä on levittää ammattilaisille ja opiskelijoille tietoa lapsikuolemaperheiden tukemisesta. Kokemusasiantuntijan puheenvuorot ovat aina maksuttomia, mutta puhujan mahdolliset matkakulut pyydetään korvaamaan suoraan puhujalle.

Kokemusasiantuntija voi tulla puhumaan esimerkiksi työntekijöiden palaveriin tai koulutuspäivään. Opiskelijoita kokemusasiantuntija voi tavata esimerkiksi aiheeseen liittyvän kurssin luennolla. Tilaisuudessa on hyvä olla paikalla aina myös oppilaitoksen opetushenkilökuntaa.

Ota yhteyttä ja tiedustele mahdollisuutta saada Käpy ry:n tai jonkin muun surujärjestön kokemusasiantuntija vierailemaan organisaatiossasi Surevan kohtaaminen -verkkosivuilla. 

Viesti lapsensa menettäneiltä

Lapsensa menettäneet vanhemmat ovat pohtineet, kuinka he haluaisivat tulla kohdatuiksi, mitä he haluaisivat läheisiltään kuulla. Vuonna 2021 pidetyssä Käpy ry:n lauluntekstityöpajassa syntyi aiheesta tekstejä lyhyessä impro-harjoituksessa. Teksteistä koostettiin huoneentaulu, johon erityisesti surevien läheiset voisivat perehtyä ymmärryksensä kasvattamiseksi.

Voit ladata huoneentaulun (pdf) tästä linkistä.