Ohjeita surevan kohtaamiseen

Jokaisen suru on yhtä yksilöllinen kuin sormenjälki.

Surevan kohtaamiseen ei ole yhtä ”oikeata” ohjetta. Jokainen kohtaaminen on ainutkertainen. Ihmiset, surut ja menetykset ovat hyvin yksilöllisiä. Asia, joka sopii toiselle ja lohduttaa toista, saattaa loukata toista. Tärkeintä on kohdata sureva omana itsenään, rohkeasti ja aidosti olemalla läsnä.

Ammattilaiselle on sallittua näyttää omat tunteensa – suurin osa surevista arvostaa tätä. Ammattilaisen on myös tärkeää tiedostaa omat tunteensa ja hallita niitä niin, ettei sureva joudu tukemaan häntä.

Viesti lapsensa menettäneiltä

Lapsensa menettäneet vanhemmat ovat pohtineet, kuinka he haluaisivat tulla kohdatuiksi, mitä he haluaisivat läheisiltään kuulla. Vuonna 2021 pidetyssä Käpy ry:n lauluntekstityöpajassa syntyi aiheesta tekstejä lyhyessä impro-harjoituksessa. Teksteistä koostettiin huoneentaulu, johon erityisesti surevien läheiset voisivat perehtyä ymmärryksensä kasvattamiseksi.

Voit ladata huoneentaulun (pdf) tästä linkistä.

Kohtaa sureva

 • Kohtaa sureva rohkeasti esim. käytävällä tai odotustilassa, tervehdi ja kysy vointia.
 • Ilmaise myötätuntosi sanoin tai elein tavalla, joka on luonteenomaista itsellesi.
 • Kuuntele ja ole läsnä. Jos et tiedä mitä sanoa: kuuntele.
 • Vaikka olisi kuinka kiire, se ei saisi näkyä surevalle.
 • Puhu asioista, joista sureva haluaa puhua.
 • Käytä kuolleen lapsen nimeä.
 • Kannusta puhumaan. Muistelkaa yhdessä.
 • Kerro, että kaikki tunteet ovat sallittuja.
 • Vältä neuvoja, tulkintoja ja omia johtopäätöksiä.
 • Siedä hiljaisuuttakin.

Kunnioita surua

 • Anna hyväksyntäsi lapsensa menettäneen toivottomuudelle ja lohduttomuudelle. Älä pyri selittämään surua pois. Älä vähättele, vertaile tai yritä piristää.
 • Älä määritä kestoa, kiirehdi tai tee surua pienemmäksi.
 • Vältä ilmaisuja, jotka mitätöivät surevan surua kuten ”Tiedän miltä sinusta tuntuu”, ”Olette vielä nuoria, voitte saada vielä lisää lapsia”, ”Aika parantaa haavat, kyllä se siitä” tai ”Sinun täytyy olla nyt vahva, että voit tukea muita perheenjäseniä”.
 • Anna lupa surra.

Tarjoa aktiivisesti tukea

 • Surevalta voi kysyä, millaista tukea hän kaipaa.
 • Jos sureva perhe kieltäytyy tuesta, kysy uudelleen jonkin ajan kuluttua. Asiasta on hyvä keskustella useampia kertoja.
 • Huomioi muut perheenjäsenet ja heidän surunsa – toinen vanhempi, muut lapset.
 • Arvioi perheen selviytymistä. Kuka voisi olla arjessa apuna perheelle? Konkreettista asioiden hoitamista ja auttamista kuten kaupassa käyminen ja ruoanlaitto, lastenhoitoapua jne.
 • Kerro vertaistuesta. Kysy perheeltä lupa yhteystietojen välittämiseen Käpy ry:lle, ja yhdistyksen toimistolta otetaan yhteyttä perheeseen.
 • Tukeminen ja avun tarjoaminen on tärkeää, mutta anna myös aikaa ja tilaa surevalle.

Älä unohda vaan ota yhteyttä: toimi aloitteentekijänä. Tärkeää on olla yhteydessä kuolleen lapsen perheeseen myöhemminkin. Perheeltä voi tiedustella heidän vointiaan ja ohjata heitä eteenpäin tuen pariin.

Ohjaa sureva vertaistuen pariin

Vertaistuki on koettu merkittäväksi tueksi lapsen kuoleman jälkeisessä elämäntilanteessa, ja siitä syystä vertaistuen pariin ohjaaminen heti menetyksen jälkeen on tärkeää. Ammattilaiset voivat kysyä perheeltä lupaa yhteystietojen välittämiseen vertaistukijärjestölle. Surevat vanhemmat eivät välttämättä jaksa ottaa itse yhteyttä erilaisiin auttajatahoihin.

Kun kohtaat työssäsi lapsensa menettäneen perheen, voit kysyä perheeltä lupaa yhteystietojen välittämiseen Käpy ry:lle, ja yhdistyksen toimistolta otetaan yhteyttä perheeseen. Käpy ry tarjoaa vertaistukea ensisijaisesti vanhemmille ja perheille, joiden lapsi on kuollut raskauden myöhäisessä vaiheessa, vauvana, lapsuudessa tai nuorena aikuisena. Käpy ry:n toimistolta kerrotaan perheille eri vertaistuen muodoista, jonka jälkeen perheet voivat pohtia, sopisiko jokin tuen muoto heille itselleen.

Perheiden yhteystietojen välittäminen Käpy ry:lle:

Tämä puhelinnumero on ammattilaisia varten, perheet itse soittavat tukipuhelimeen. Tukipuhelin päivystää keskiviikkoisin klo 9-11 ja 12-14 numerossa 045 325 9595.

Käpy ry:n tarjoamia vertaistukimuotoja ovat:

 • Tukipuhelin ja sähköposti
 • Koulutetut vertaistukihenkilöt
 • Eri paikkakunnilla kokoontuvat vertaistukiryhmät
 • Perheviikonloput
 • Kohdennetut vertaistukitapaamiset mm. eri kuolinsyiden mukaan
 • Isovanhempien vertaistukitapaamiset
 • Lasten ja nuorten vertaistukiryhmät
 • Verkossa tapahtuva vertaistuki: suljetut keskusteluryhmät
 • Tukikirjallisuus
 • Lomajärjestöjen myöntämät tuetut lomat

Lisätietoja surevan kohtaamisesta löydät sivustolta surevankohtaaminen.fi