Ryhdy vapaaehtoiseksi

Tehtävä on antanut enemmän kuin arvasin. Se on ollut vuoropuhelua ja olen saanut tukea oman kokemuksen kautta toista ihmistä, jota olen halunnut tehdä jo pitkään. Nyt tunnen, että saan auttaa omana itsenäni.

Ilman vapaaehtoisia ei olisi Käpy ry:tä! Vapaaehtoisemme ovat vertaisia, joilla on omakohtainen kokemus lapsen tai lapsenlapsen kuolemasta. Meillä voit toimia vapaaehtoisena monenlaisissa tehtävissä.

Vapaaehtoisena teet työtä omana itsenäsi, ihmiseltä ihmiselle. Saat kulloiseenkin tehtävään tarvittavan koulutuksen ja perehdytyksen, mitään erityistaitoja ei vaadita. Kuka tahansa voi joutua kohtaamaan oman lapsensa kuoleman. Siksi on rikkaus, että vapaaehtoistoiminnassa on mukana erilaisia toimijoita, erilaisista taustoista.

Tukihenkilö

Tukihenkilöt ovat Käpy ry:n kouluttamia oman lapsen menetyksen kokeneita vapaaehtoisia. Tukihenkilöllä voi olla yksi tuettava kerrallaan ja yhteyttä pidetään pääasiassa puhelimitse. Tukihenkilöksi voivat ryhtyä jo menetyksensä kanssa tasapainon löytäneet henkilöt.  Oman lapsen kuolemasta tulisi olla kulunut vähintään yksi vuosi. Yhdistys järjestää vuosittain kaksi tukihenkilökoulutusta. Koulutuksista löydät tietoa tapahtumakalenterista.

Tukihenkilökoulutuksen käyneenä voit halutessasi toimia myös muissa tehtävissä kuten tukipyyntöjen kesäpäivystäjänä, yhdistyksen edustajana Tyhjän sylin -tapahtumissa sekä ryhmänohjaajan parina erilaisissa vertaistukitapahtumissa.

Ryhmänohjaaja

Ryhmänohjaajaksi voi kouluttautua jo tukihenkilökoulutuksen käynyt vapaaehtoinen. Järjestämme ryhmänohjaajakoulutuksen vuosittain. Käpy ry:n ryhmänohjaajat vetävät paikallisia säännöllisesti kokoontuvia vertaistukiryhmiä sekä ohjaavat ryhmiä erilaisissa kohdennetuissa tapaamisissa, perheviikonlopuissa ja tuetuilla lomilla.

Ensitukiryhmäistuntojen (ETRI) vapaaehtoinen

Käpy ry kouluttaa erillisellä koulutuksella vapaaehtoisia isompien sairaanhoitopiirien järjestämiin ETRI-istuntoihin. Sairaalassa tapahtuvat noin kahden tunnin mittaisia istuntoja tarjotaan perheille, joiden lapsi on kuollut joko kohtuun tai pian syntymän jälkeen. Istunnossa mukana oleva vapaaehtoinen vertaisvanhempi edustaa kokemuksellista tietoa ammattilaisten tiedon rinnalla.

Kokemusasiantuntija

Kokemusasiantuntija jakaa ammattilaisille tietoa surusta, surujärjestöistä ja erilaisista tavoista kohdata ja tukea surevaa. Tällä hetkellä kokemusasiantuntijoita kouluttaa Surevan kohtaaminen -hanke. surevankohtaaminen.fi

Facebook-ryhmän ylläpitäjä

Käpy ry:n jäsen voi omatoimisesti perustaa Facebook-ryhmän jollekin erityiselle kohderyhmälle ja ilmoittaa siitä toimistolle. Tällöin toimistolta osataan välittää tietoa ryhmästä lapsensa menettäneille.

Hallituksen jäsen

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-6 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Jokainen yhdistyksen jäsen voi halutessaan asettua ehdolle hallitukseen. Tehtävä on luottamustehtävä, ja hallitus on tärkeä johtava elin yhdistystoiminnassa. Vapaaehtoisella on tässä tehtävässä suora vaikutusmahdollisuus yhdistyksen strategiseen toimintaan.

KÄPY-lehden toimituskunnan vapaaehtoinen

Lehden toimituskunnassa voi toimia Käpy ry:n jäsen, jolla on alaan kiinnostusta ja mahdollista osaamista lehden toimittamisesta. Vapaaehtoiset osallistuvat lehden oikolukuun ja taittovaiheen tarkastukseen. Lehden toimituskunta kokoontuu yhdestä kahteen kertaan vuodessa kasvotusten, jolloin mietitään tulevien lehtien teemoja ja jaetaan kullekin sopivia tehtäviä. Vapaaehtoiset osallistuvat myös kirjoittamiseen ja juttujen pyytämiseen eri tahoilta.

Muut mahdollisuudet

Käpy ry:n vapaaehtoisena voit rohkeasti tarjota omaa osaamistasi yhdistyksen käyttöön. Jos sinulla on erityistaitoja tai ammatillista osaamista, josta voisi olla hyötyä ja iloa kohderyhmällemme, haluamme aidosti kuulla ajatuksistasi. Meille voi tarjoutua esim. eräoppaaksi, työnohjaajaksi, luennoitsijaksi, valokuvaus-, kirjallisuus- tai taideterapeuttisen ryhmän vetäjäksi. Tarvitsemme jatkuvasti vertaistarinoita kotisivuilla ja lehdessä julkaistavaksi, joten kirjoittamalla oman tarinasi voit välittää vertaistukea toisille saman kokeneille.

Vapaaehtoisena voit myös järjestää omatoimisesti vertaistapaamisen paikkakunnallesi. Toimistolta saat tiedotustukea ja apua sellaisen järjestämiseen. Mahdollisuuksia on monia! Vinkkaa meille rohkeasti, mitä voisit yhdistykselle tarjota.

Lisätietoa Käpy ry:n vapaaehtoistehtävistä