Käpy ry 30 vuotta

Vuonna 1991 perustettiin KÄPY Kätkytkuolemaperheiden yhdistys tukemaan kätkytkuoleman kokeneita perheitä ja edistämään kätkytkuolematutkimusta. Matkan varrella Käpy on kasvanut ja yhdistyksen nimi muotoutunut Käpy Lapsikuolemaperheet ry:ksi, mutta olemassaolon syy säilyy: vertaistuella on voimaa ja merkitystä.

Juhlavuosi 2021

Juhlavuoden kunniaksi haluamme nostaa esiin erityisesti vertaistuen tärkeyttä ja Käpy ry:n tekemää työtä, joka alkoi 30 vuotta sitten aktiivisten lapsensa menettäneiden perheiden aloitteesta.

Vaikka moni asia on muuttunutkin, ovat jo alussa luodut toimintamuodot mm. vertaistukiryhmät, tukihenkilötoiminta ja vertaistukiviikonloput (ent. perheviikonloput) edelleen toiminnan ydintä.

Keväällä ilmestyneessä juhlavuoden jäsenlehdessä kerroimme yhdistyksen historiasta.

Tuomme arvojamme sekä vertaisuuden ja vapaaehtoistoimijoiden merkitystä esiin vuoden aikana mm. somepäivitysten muodossa. 

KÄPY-ARVOT 

Kolme tärkeintä arvoamme ovat kuolleen lapsen arvostus, yksilöllisen surun kunnioitus sekä toivo ja usko tulevaisuuteen.

Vuoden kevätkaudella nostamme esiin arvojamme ja asioita, joihin Käpy ry pyrkii yhdessä verkostojensa kanssa vaikuttamaan. 

Lapsellani on nimi. Hautaamisvelvollisuudesta huolimatta vanhemmilla ei ole oikeutta nimetä kuolleena syntynyttä lastaan virallisesti. Kun tieto kuolleena syntyneistä merkittäisiin sekä väestörekisteriin että hautaustoimialan adellyttämään rekisteriin, molempien vanhempien yhteys lapseen tulisi näkyvälksi. Tällä olisi merkitystä myös menetyksestä johtuvan avuntarpeen tunnistamisen ja palvelujen tarjoamisen kannalta.Tärkeitä vaikuttamisen paikkoja ovat muun muassa:

Suruvapaa myös Suomeen:
Tällä hetkellä suurin osa vanhemmista ei ole oikeutettuja mihinkään sellaiseen yhteiskunnan tarjoamaan tukeen, joka mahdollistaisi töistä poissaolon. Tanskassa on otettu käyttöön suruvapaa alle 18- vuotiaan lapsensa menettäneille vanhemmille. Suomen tulisi ottaa tästä mallia. Eduskunnan Monimuotoiset perheet -ryhmä on jättänyt kirjallisen kysymyksen asiasta vastaavalle ministerille.

Edelleen ajankohtainen on myös Monimuotoiset perheet -verkoston kanssa tehty kannanotto siitä, että henkilötunnus tulisi antaa myös kuolleena syntyneille lapsille.

Kiinnitämme huomiota myös monikulttuurisuuteen ja perheiden monimuotoisuuteen.

 

Kevään kuntavaaleissa halusimme muistuttaa ehdokkaita siitä, että kaikkien perhetilanteiden huomioiminen päätöksissä on tärkeää. Kriisitilanteissa, esimerkiksi kun lapsi kuolee, koko perhe tarvitsee tukea. Myös kotipalvelun turvaaminen lapsikuolemaperheille on tärkeää. 

Perhevapaauudistus vaati hiomista:
KÄPY – Lapsikuolemaperheen tiedote 18.2.2021.
Monimuotoiset perheet -verkoston kannanotto 16.2.2021.

Surukonferenssissa huhtikuussa pohdittiin, kenellä on oikeus surra. Teeman alla puhuttiin mm. lasten ja nuorten surun kohtaamisesta.

VAPAAEHTOISET 

Toimintamme perustuu vertaistukeen.

Käpy ry:n selkäranka ovat vapaaehtoiset: syyskaudella haluamme  nostaa esiin vapaaehtoistoiminnan muotoja sekä kiittää ja kannustaa vapaaehtoistoimijoita.

Poiminta vertaistukiryhmien palautteesta 2020: En olisi hengissä ilman vertaistukea. Se on ollut korvaamatonta.Marraskuussa vietimme KÄPY-juhlaa. Lisäksi huomioimme toimintaan osallistuvia vapaaehtoisia pienin muistamisin.

Syksyn mittaan nostimme esiin myös näitä toimintamuotoja ja toimijoitamme: 

 • kohdennetut vertaistukipäivät 
 • tukihenkilöt 
 • vertaistukiviikonloput
 • vertaistukea verkossa 
 • avoimet vertaistukiryhmät
 • vertaistukichatit
 • Vertaisvirtaa-mobiilisovellus
 • Voimavaroja ja virkistystä vapaaehtoisille -tapahtumat
 • tukihenkilöiden ja ryhmänohjaajien koulutukset
 • lasten vertaistukiryhmät
 • isovanhempien vertaistuki

Sinä voit olla mukana

Paras lahja Käpy Lapsikuolemaperheet ry:lle on toiminnan jatkuminen myös tulevaisuudessa. Ilman vapaaehtoisia toimijoita, lahjoittajia ja näkyvyyttä se ei ole mahdollista.

Jaa somessa, liity jäseneksi, anna osaamistasi yhdistyksen käyttöön tai lahjoita – pienelläkin teolla on merkitystä. 

Alla olevia kuvia klikkaamalla pääset tutustumaan eri mahdollisuuksiin tarkemmin.

lahjoita
Lahjoita
liity jäseneksi
Liity jäseneksi
ryhdy vapaaehtoiseksi
Ryhdy vapaaehtoiseksi
osta käpy-tuotteita
Osta KÄPY-tuotteita
yritysyhteistyö
Yritysyhteistyö
KÄPY Facebookissa
KÄPY Facebookissa