Vertaistukiryhmissä askarruttavia asioita

Kuka voi osallistua ryhmään?

Avoimiin vertaistukiryhmiin voivat osallistua kaikki lapsensa menettäneet vanhemmat lapsen kuolinsyyhyn ja ikään katsomatta. 

Miten ryhmiin ilmoittaudutaan?

Käpy ry:n vertaistukiryhmiin ilmoittaudutaan suoraan ryhmiä ohjaaville vapaaehtoisille, joiden yhteystiedot löytyvät kyseisen ryhmän kohdalta. Jos kaipaat muutakin tukea, esimerkiksi tukikirjasia tai tietoa muusta vertaistukitoiminnasta, ota yhteyttä toimistoomme.

Miksi vertaistukiryhmään?

Monien surevien vanhempien mielestä on helpottavaa nähdä muitakin lapsensa menettäneitä ja saada kokemus siitä, että ei ole ainoa tämän suuren surun kohdannut. Vertaistukiryhmässä voi avoimesti ja luottamuksellisesti puhua lapsen kuolemasta, kaikista tapahtuneeseen liittyvistä tunteista ja käytännön ongelmistakin. Vastaavan kokeneet ymmärtävät toisiaan, ja muiden puheenvuoroista voi saada uusia ajatuksia ja keinoja surun käsittelyyn. Muiden toipuminen antaa toivoa ja tukee oman menetyksen ja surun käsittelyä. Ryhmässä näkee ja kuulee, kuinka elämään voi ja saa tulla ilon hetkiäkin ja oloon helpotusta ja siitä ei tarvitse kantaa syyllisyyttä. 

Milloin ryhmään voi mennä?

Vertaistukiryhmiin voit osallistua halutessasi koska tahansa riippumatta siitä, milloin menetyksesi on tapahtunut. Jos omasta menetyksestä on kulunut vasta muutama viikko, jotkut voivat kokea liian raskaaksi kuunnella toisten tarinoita. Monet ovat kokenet kuitenkin jo pian menetyksen jälkeen, että ovat saaneet ryhmästä tukea ja käytännön vinkkejä. Voit osallistua ryhmään myös, vaikka menetyksestäsi olisi kulunut jo useita vuosia. Jos menetyksestä on kulunut hieman pidempi aika, voi tuntua siltä, että menetyksestä puhumista tai surua tarvitsee jotenkin perustella niille, joilla omakohtaista kokemusta ei ole.

Kenelle ryhmä sopii?

Ryhmämuotoinen vertaistuki sopii lähtökohtaisesti kaikille lapsensa menettäneille lapsen kuolinsyystä tai -iästä riippumatta. Keskusteluun voi osallistua omien voimavarojensa mukaan tai voi vain kuunnella.

Ketkä ryhmiä ohjaavat?

Käpy ry:n vertaistukiryhmiä ohjaavat oman lapsen kuoleman kokeneet vertaiset, jotka ovat käyneet Käpyn järjestämän ryhmänohjaajakoulutuksen. Joissain ryhmissä vertaisohjaajan parina toimii ammattilainen.

Mitä ryhmässä tapahtuu?

Yleensä ryhmänohjaajat avaavat illan, toivottavat osallistujat tervetulleiksi ja muistuttavat ryhmän säännöistä, jos mukana on ensikertalaisia. Ensin on vuorossa esittelykierros, jolloin jokainen voi kertoa oman lapsensa tarinan lyhyemmin tai pidemmin. Yleensä mainitaan ainakin, minkä ikäisenä ja miten lapsi on kuollut ja kuinka pitkä aika menetyksestä on. Usein tässä yhteydessä sytytetään myös kynttilä kuolleen lapsen muistoksi. Sen jälkeen on vapaata keskustelua, johon jokainen voi osallistua siinä määrin kuin haluaa. Ryhmänohjaajat varmistavat, että kaikki halukkaat saavat puheenvuoron. He voivat myös esittää yleisesti kysymyksiä keskustelun käynnistämiseksi.

Mistä ryhmässä voi puhua?

Ryhmissä voidaan puhua vapaasti ja luottamuksellisesti kaikista lapsen kuolemaan liittyvistä asioista, niin tunteista kuin käytännön seikoistakin. Ainoa rajaus on, että aiheen täytyy liittyä lapsen kuolemaan. Toisen vakaumusta ja näkemyksiä kunnioitetaan, eikä kenenkään ajatuksia tai mielipiteitä vastaan hyökätä. Jokaisella on oma tapansa surra, ei ole olemassa oikeita tai vääriä tapoja.

Voiko ryhmässä puhua luottamuksellisesti?

Käpy ry:n vertaistukiryhmissä noudatetaan tiettyjä sääntöjä ja turvallisemman tilan periaatteita. Kaikki osallistujat sitoutuvat vaitioloon eli eivät puhu ulkopuolisille ryhmässä kuulemistaan asioista.

Onko ryhmässä pakko puhua?

Ryhmässä ei ole pakko puhua mitään, voi vain kuunnella. Toki olisi kohteliasta mainita omien voimavarojen puitteissa edes, minkä ikäisenä ja miten oma lapsi on kuollut ja kuinka pitkä aika menetyksestä on, mutta keskusteluun osallistumista ei edellytetä.

Mitä hyötyä vertaistukiryhmään osallistumisesta on?

Tutkimukset ovat osoittaneet, että vertaistukiryhmään osallistuminen parantaa surevan hyvinvointia, voi lieventää surun oireita ja auttaa surun käsittelemisessä ja hyväksymisessä. Muiden kokemusten kuuleminen voi luoda toivoa, auttaa näkemään oman menetyksen eri näkökulmista ja vahvistaa tunnetta siitä, ettei ole kokemustensa kanssa yksin. Kaikilla ei ole myöskään ihmisiä, joiden kanssa he voisivat muistella lasta ja mahdollisia yhteisiä hetkiä. Vastaavan kokeneet ymmärtävät, että suru voi tuntua välillä vahvastikin, vaikka menetyksestä olisi jo aikaa. Vertaiset osaavat antaa toisten muistoille tilaa ja huomiota. 

Entä jos ryhmässä ei ole ketään samanlaisen menetystaustan omaavia?

Samanlaisesta menetystaustasta huolimatta ihmiset surevat eri tavoin. Ryhmissä voi tavata lapsensa menettäneitä vanhempia, joilla on samanlainen surukokemus hyvinkin erilaisesta menetyskokemuksesta huolimatta. Ryhmistä voi joka tapauksessa löytää surussa rinnalla kulkijoita ja saada vinkkejä käytännön asioiden hoitamiseen.

Miksi ryhmät kokoontuvat joskus seurakuntien tiloissa?

Seurakunnat tarjoavat tilojaan yhdistyksemme käyttöön maksutta, jolloin voimme käyttää säästyneet varat muuhun vertaistukeen. Kokoontumistilasta riippumatta Käpy ry on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yhdistys.

Voit lähettää heinäkuussa tukipyynnön vapaaehtoisillemme sähköpostilla osoitteeseen info@kapy.fi.

Jos tarvitset akuutisti keskustelutukea, voit soittaa valtakunnalliseen MIELI ry:n Kriisipuhelimeen, joka päivystää 24 tuntia vuorokaudessa joka päivä numerossa 09 2525 0111.