KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry hakee viestintävastaavan sijaista

KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry on valtakunnallinen yhdistys, joka tarjoaa vertaistukea perheille, joilta on kuollut lapsi. Yhdistyksessä toimii 170 aktiivista vapaaehtoista eri rooleissa, mm. tukihenkilöinä, ryhmänohjaajina ja kokemusasiantuntijoina. Yhdistyksen toimintaa rahoittaa pääasiassa STEA.

Haemme yhdistykseen viestintävastaavaa äitiys- ja vanhempainvapaan sijaisuuteen.

Aloitus joustavasti viimeistään 7.1.2021, kesto 28.2.2022 saakka.

TYÖTEHTÄVÄT:
Viestintävastaava suunnittelee ja toteuttaa järjestön viestintää. Viestinnän kohderyhmiä ovat ennen kaikkea lapsen menettäneet perheet ja lapsen menettäneitä eri palveluissa kohtaavat ammattilaiset, mutta myös lapsikuolemaperheiden asioista päätöksiä tekevät tahot ja suuri yleisö.

Viestintävastaava viestii yhdistyksen toiminnasta ja lapsikuolemaperheitä koskevista asioista järjestön omissa sekä tilanteen mukaan muiden tahojen viestintäkanavissa. Viestintävastaava hallinnoi järjestön sosiaalisen median kanavia ja verkkosivuja sekä tuottaa sisältöä niihin, toimittaa KÄPY-lehteä ja sähköistä jäsenkirjettä sekä yleisesti suunnittelee järjestön sisäistä ja ulkoista viestintää yhdessä muiden työntekijöiden ja järjestön hallituksen kanssa. Tehtäviin kuuluu myös edunvalvontaan liittyvien asioiden seuraaminen ja niistä viestiminen.

TOIVOMME SINULTA:
Viestintävastaavan tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää

  • kokemusta viestinnän alan tehtävistä ja sisällöntuotannosta
  • hyviä tietoteknisiä taitoja, toimisto-ohjelmien hallintaa ja WordPress-ympäristön tuntemusta
  • erinomaista kykyä viestiä kirjallisesti ja suullisesti suomen kielellä 
  • sosiaalisen median ja muiden viestintäkanavien sujuvaa hallintaa
  • visuaalista silmää
  • projektinhallinnan taitoja ja organisointikykyä
  • itseohjautuvaa työotetta, jota sävyttää innostuneisuus uuden oppimiseen 
  • yhteistyökykyä 
  • ripeyttä tarttua toimeen ja vastuullista työotetta.

Arvostamme tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, kokemusta järjestötoiminnasta (erityisesti sosiaali- ja terveysalalla) sekä kokemusta lehden toimitustyöstä.

TYÖPAIKKA JA HAKUMENETTELY
KÄPY ry:n toimisto sijaitsee Tampereen keskustassa. Tarjoamme merkityksellisen ja monipuolisen työn kehittyvässä yhdistyksessä, hyvän perehdytyksen tehtävään, hyvän työilmapiirin sekä joustavat työajat. Työtä voi tehdä osittain etänä, ja noudatamme THL:n ohjeistuksia koronatilanteeseen liittyen.

Palkkaus: sosiaalialan järjestöjen työehtosopimus, vaativuusryhmä 4. Lisäksi maksetaan järjestökohtaista lisää, ja kokonaispalkka määrittyy henkilön kokemuksen ja osaamisen mukaan.

Viikoittainen työaika on 37,5h/vko. Työsuhteessa on 4 kk:n koeaika. Työsuhde alkaa joustavasti sopimuksen mukaan, mahdollinen perehdytysjakso 9.-18.12.2020 ja työn aloitus viimeistään 7.1.2021.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ja ansioluettelosi suosittelijoineen sähköpostitse
27.10.2020 klo 15 mennessä osoitteeseen rekrytointikapy@gmail.com
Haastattelut järjestetään viikoilla 45-46.

Lisätietoa tehtävästä saat puhelimitse ti 13.10. klo 13-14.30,  to 15.10. klo 10-11.30 ja ti 20.10. klo 12-14. Puh. 045-3260980 (toiminnanjohtaja Susanna Uittomäki). Valitettavasti emme ehdi vastaamaan sähköpostitiedusteluihin.

Järjestössämme avautuu mahdollisesti myös Surevan kohtaaminen -hankkeen määräaikainen viestintävastaavan paikka alkuvuodesta 2021, mikäli saamme hankkeelle haetun jatkorahoituksen. Tiedotamme tästä alkuvuodesta 2021.