Lähteet KÄPY-lehteen 2/2022

Selittämättömät kokemukset läheisen kuoleman yhteydessä

MILLA MÄKIKOMSI, TTM, VÄITÖSKIRJATUTKIJA, TAMPEREEN YLIOPISTO JA
ANNA LIISA AHO, TTT, DOSENTTI, TAMPEREEN YLIOPISTO

 

Lähteet

Beischel J., Mosher C. & Boccuzzi M. (2014) The Possible Effects on Bereavement of Assisted After-Death Communication During readings with Psychic Mediums: A Continuing Bonds Perspective. Journal of Death 70(2), 169-194. doi: http://dx.doi.org/10.2190/OM.70.2.b.

Castro M., Burrows R. & Wooffitt R. (2014) The Paranormal is (Still) Normal: The Sociological Implications of a Survey of Paranormal Experiences in Great Britain. Sociological Research Online 19(3), 1-15. doi: https://doi-org.libproxy.tuni.fi/10.5153/sro.3355.

Chapple A., Swift C. & Ziebland S. (2011) The role of spirituality and religion for those bereaved due to a traumatic death. Mortality 16(1), 1-19. doi: http://dx.doi.org/10.1080/13576275.2011.535998.

Jahn D. & Spencer-Thomas S. (2014) Continuing Bonds Through After-Death Spritual Experiences in Individuals Bereaved by Suicide. Journal of Spirituality in Mental Health 16(4), 311-324. doi: http://dx.doi.org/10.1080/19349637.2015.957612.

Klass D. & Steffen E. (2018) Introduction: Continuing Bonds – 20 Years On. Teoksessa D. Klass & E. Steffen (toim.). Continuing Bonds in Bereavement, New Directions for Research and Practice. New York: Routledge 38-61.

Keen C., Murray C. & Payne S. (2013) Sensing the presence of the deceased: A narrative review. Mental Health, Religion & Culture 16(4), 384-402. doi: http://dx.doi.org/10.1080/13674676.2012.678987.

Laiho S., Kaunonen M. & Aho A. (2014) Yliluonnolliset ilmiöt lapsen kuoleman jälkeen. Thanatos 3(2), 45-60. doi: https://thanatosjournal.files.wordpress.com/2014/12/laiho_yliluonnolliset1.pdf

Root B. & Exlina J. (2014) The Role of Continuing Bonds in Coping With Grief: Overview and Future Directions. Death Studies 38(1), 1-8. doi: http://dx.doi.org/10.1080/07481187.2012.712608.

Siltala M. (2019) Jälleenkohtaamisia: Vainajakokemukset sekä niiden koetut vaikutukset käsityksiin elämästä ja kuolemasta. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. doi: http://hdl.handle.net/10138/299976.

Steffen E. & Coyle A. (2010) Can ’sense of presence’ experiences in bereavement be conceptualised as spiritual phenomena? Mental Health, Religion & Culture 13(3), 273-291. doi: http://dx.doi.org/10.1080/13674670903357844.

Steffen E. & Coyle A. (2011) Sense of Presence Experiences and Meaning Making in Bereavement: A Qualitative Analysis. Death Studies 35(7), 579-609. doi: http://dx.doi.org/10.1080/07481187.2011.584758.

Thomson P. & Jaque S. (2014) Unresolved mourning, supernatural beliefs and dissociation: a mediation analysis. Attachment & Human Development 16(5), 499-514. doi: http://dx.doi.org/10.1080/14616734.2014.926945.